ถ่ายทอดสด พุทธวจน ยามเช้า และ ค่ำวันเสาร์

รับชมวิดีโอแนะนำ
เปลี่ยนลักษณะการเรียง

เครือข่ายพุทธวจน 0 สถานที่ 0 ประเทศ

Modal Title

Any content could go in here.

×


วิดีโอแนะนำ
01:17:11
quicklist
ศีลของพระมีกี่ข้อ มศว.ประสานมิตร
ถูกเรียกดู: 4,233
วัดนาป่าพง1
05:01
quicklist
การเผยแผ่พุทธวจน กลุ่ม Buddhawajana USA
ถูกเรียกดู: 3,066
วัดนาป่าพง1
03:49
quicklist
รัก ศรัทธา ตถาคต 2557
ถูกเรียกดู: 2,385
วัดนาป่าพง1
10:50
quicklist
รัตนะ 5 คืออะไร
ถูกเรียกดู: 3,953
วัดนาป่าพง1
22:56
quicklist
รายการสยามสัปปายะ ตอน พุทธวจน
ถูกเรียกดู: 4,715
วัดนาป่าพง1
02:30
quicklist
ตอบกรณีจากข้อร้องเรียน วันที่ 13 ส.ค. 2557
ถูกเรียกดู: 3,736
วัดนาป่าพง1
02:00:00
quicklist
พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทดอกบัวคู่ 26 ก.ค. 2556
ถูกเรียกดู: 18,172
วัดนาป่าพง1
01:22:13
quicklist
สิกขาบทและการทบทวนสิกขาบท
ถูกเรียกดู: 9,622
วัดนาป่าพง1
18:40
quicklist
เปิดธรรมที่ถูกปิด เดรัจฉานวิชา
ถูกเรียกดู: 13,496
วัดนาป่าพง1
เว็บไซต์แนะนำ
ผู้เยี่ยมชม
  วันนี้
  เมื่อวานนี้
  เดือนนี้
  ปีนี้
  **IP ไม่ซ้ำกันรายวัน